Skjemaet er avviklet. Nye skjemaer og informasjon finnes på www.anleggsregisteret.no