Spørsmål og svar om idrettsanlegg.no

 

Her finner du svar på spørsmål rundt bruk av saksbehandlingsløsningen for idrettsanlegg.no

 

Hvis du ønsker å logge på direkte kan dette gjøres via lenken: http://kkd-idrettsanlegg.no/growbusiness.

 

Innhold

1. Krav til maskinvare og programvare på klientmaskiner

1.1    Krav til maskinvare og programvare

1.2    Bruk av Terminalserver/Citrix

2. Oppsett av klientmaskiner

2.1    Hvis du ikke er lokal administrator på din klient

2.2    Hvis du er Administrator på din klient

2.3    Oppsett av Internet Explorer

3. Feilsøking

3.1    Faste rapporter fungerer ikke

3.2    Mappen ”Kontaktstruktur” fungerer ikke

3.3    Menyen ”Ny” fungerer ikke

3.4    Får ikke vist filer

3.5    Popup varsel

3.6    Nedtrekksknapper i ledelsesrapportering mangler

4. Hvordan?

4.1    Få automatisk pålogging i Ledelsesrapportering

5. Nedlastninger

5.1    Nedlastning av klientfiler

 

1. Krav til maskinvare og programvare på klientmaskiner

1.1       Krav til maskinvare og programvare

 

Maskinvare

1.  Minimum Pentium 1,5 GHz eller høyere, med minimum 1 GB RAM.

2.  Grafikkort som minimum støtter 1024 x768 oppløsning. Minimum 256 farger.

 

Programvare

1.  Windows 2000 eller Windows XP

2.  Internet Explorer version 6, 7 og 8.

3.  Sun Java Runtime Environment Version 5.0 Update 9. Denne kan lastes ned fra 5.1 Nedlastning av klientfiler.

1.2       Bruk av Terminalserver/Citrix

Løsningen kan kjøres over Terminalserver såfremt terminalserveren støtter kravene til programvare beskrevet over. Normalt installerer løsningen automatisk en ActiveX-kontroll som benyttes for rapporter (Crystal Reports), men i terminalservermiljø begrenses dette pga. rettigheter. En gjør derfor følgende:

1.   Logg på terminalserver med en bruker som er medlem av lokal Administrator-gruppe.

2.   Logg på idrettsanlegg.no og kjør en rapport slik:

a.    Velg fra hovedmenye ”Rapport->Rapporter”.

b.    Merk ”Innkomne spillemiddelsøknader” og klikk ”Kjør rapport”.

c.    Fyll inn evt. søkekriterier i feltene for å avgrense antall søknader i resultatet og klikk ”Kjør rapport”.

d.   Rapporten skal komme opp og ActiveX-kontrollen er installert og vil være tilgjengelig for andre brukere.

                         

2. Oppsett av klientmaskiner

2.1       Hvis du ikke er lokal administrator på din klient

1.     Kontakt din IKT-avdeling (omtalt som ”De” i punktene under).

2.     De logger seg på som administrator.

3.     De sørger for at du har Java installert i henhold til krav til programvare. Denne kan også lastes ned fra 5.1 Nedlastning av klientfiler.

4.     De legger inn URL-adresse til løsningen inn i ”Trusted sites”. Se eventuelt under for hvordan dette gjøres.

5.     De logger seg på løsningen med oppgitt brukernavn og passord.

6.     De logger seg av løsningen.

7.     Du logger inn med din bruker på maskinen.

8.     Du legger inn URL-adressen til løsningen inn i ”Trusted sites”. Se eventuelt under for hvordan dette gjøres

9.     Du logger deg på løsningen med oppgitt brukernavn og passord.

10. Du sørger for at eventuelle popup-blokkering er slått av for denne adressen. Dette får du eventuelt melding om fra Internet Explorer og kan der velge å slå dette av for hele siden når dette inntreffer (avhengig av hvilke funksjoner som benyttes).

2.2       Hvis du er Administrator på din klient

1. Samme som for når du ikke er Administrator som beskrevet over, men du kan gjøre alt dette selv.

2.3       Oppsett av Internet Explorer

Følgende konfigureringer må gjøres i Internet Explorer. Sannsynligvis er disse satt korrekt gjennom endringen til ”Trusted sites” over, men innstillingene bør kontrolleres:

 

1.     Slå på JavaScript

a.     Åpne menyen ”Verktøy” og klikk på ”Internet alternativer”.

b.    Velg fanen ”Sikkerhet”.

c.    Klikk på ”Trusted sites”.

d.   Klikk på knappen ”Custom level”.

e.    Under gruppen ”Scripting” finnes du innstillingen ”Active Scripting”. Denne settes til ”Enable” (På).

f.     Endre innstillingen og klikk ”Ok” og tilbake i forrige bildet klikk ”Ok”.

2. Slå på oppdatering av kartkoordinater i status bar (Internett Explorer 7 og 8)

a.    Åpne menyen ”Verktøy” og klikk på ”Internet alternativer”.

b.    Velg fanen ”Sikkerhet”.

c.    Klikk på ”Trusted sites” (Ref. pkt. 2.1.8).

d.   Klikk på knappen ”Custom level”.

e.    Under gruppen ”Scripting” finner du innstillingen ”Allow status bar updates via script”. Denne settes til ”Enable” (på).

f.     Endre denne innstillingen og klikk ”Ok” og tilbake i forrige bildet klikk ”Ok”.

3.     Slå på streaming av filer:

a.    Åpne menyen ”Verktøy” og klikk på ”Internet alternativer”.

b.    Velg fanen ”Sikkerhet”.

c.    Klikk på ”Trusted sites”.

d.   Klikk på knappen ”Custom level”.

e.    Under gruppen ”Downloads” (Nedlastninger) finnes du innstillingen ”Automatic prompting for file downloads”. Denne settes til ”Enable” (På).

f.     Endre innstillingen og klikk ”Ok” og tilbake i forrige bildet klikk ”Ok”.

 

3. Feilsøking

3.1       Faste rapporter fungerer ikke

Utfør punktene 1, 2, 3, 4 og 5 under kap. 2.1/2.2 Oppsett av klientmaskiner.

3.2       Mappen ”Kontaktstruktur” fungerer ikke

Utfør punktene 1, 2 og 3 under kap. 2.1/2.2 Oppsett av klientmaskiner.

3.3       Menyen ”Ny” fungerer ikke

Utfør punktene 1, 2, 3, 4 og 5 under kap. 2.1/2.2 Oppsett av klientmaskiner.

3.4       Får ikke vist filer

Utfør punktet 10 under kap. 2.1/2.2 Oppsett av klientmaskiner og punktet 3 under kap 2.3 Oppsett av Internet Explorer.

3.5       Popup varsel

Utfør punktet 10 under kap. 2.1/2.2 Oppsett av klientmaskiner.

3.6       Nedtrekksknapper i Ledelsesrapportering mangler

Følgende innstillinger må gjøres i Internet Explorer:

a)   Åpne menyen ”Verktøy/Tools” og klikk på ”Alternativer for internett”/”Internett options”. I Internet Explorer 7 og 8 ligger dette under knappen ”Verktøy”/”Tools”.

a)   Velg fanen ”Avansert”/”Advanced” og finn innstillingsgruppen ”HTTP 1.1 settings” og fjern de 2 avkrysningene under denne gruppen, se bildet under.

b)   Trykk ”Ok”, og start Internet Explorer på nytt.

1. Hvordan?

1.1       Få automatisk pålogging i Ledelsesrapportering

Når du velger menyvalget ”Rapporter->Ledelsesrapportering” blir du spurt om brukernavn og passord. Får at denne påloggingen skal kunne gå automatisk er det nødvendig å gjøre følgende operasjoner slik at påloggingsinformasjonen lagres som en del av din brukerprofil.

1.   Velg menyvalget ”Oppsett->Brukeradministrasjon” oppe til høyre på skjermen.

2.   Velg menyvalget ”Eksterne moduler” under meny i punkt 1 til høyre på skjermen.

3.   I listen ”Moduler” klikker du på ”Analyse” og skriver inn brukernavn og passord som du har fått oppgitt. Klikk ”Ok” og endringene er lagret og påloggingen skjer automatisk heretter.

2. Nedlastninger

2.1       ­Nedlastning av klientfiler

 

Beskrivelse

Lenke til nedlasting

Grensesnitt-komponenter til idrettsanlegg.no

FrontalCB.msi

Crystal Report runtime for faste rapporter.

Crystal Report Runtime.msi

Java Runtime Environment Version 5.0 Update 9

Jre-1_5_0_09-windows-i586-p-s.exe

­