Fagsystem for behandling av spillemiddelsøknader for anlegg

Ønsker du å logge på løsningen, kan du gjøre det her: http://kkd-idrettsanlegg.no/growbusiness

Brukermanual finner du på denne linken.

 

Oppsett av programvare:

Dersom du ikke har administratorrettigheter på din datamaskin må du kontakte din IT-avdeling for å få hjelp til dette.

 

For kjøring via terminalservere:

Normalt installerer løsningen blant annet automatisk en ActiveX-kontroll som benyttes for rapporter (Crystal Reports), men i terminalservermiljø begrenses dette pga. rettigheter. Det er også andre komponenter som avhengig av lokale miljøer vil måtte kreve administratortilgang for første gangs innstallasjon og kjøring.

En gjør derfor følgende:

 

Nedlastninger

Grensesnitt-komponenter til idrettsanlegg.no - FrontalCB.msi

Crystal Report runtime for faste rapporter - Crystal Report Runtime.msi